کادر اجرایی نهاد

 

 

 

کادر اجرایی دفتر نهاد:
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
1 سید محمد یحیی هاشمی مسئول اجرایی
2 میلاد زارع
کارشناس فرهنگی و رسانه
3  علی کوهی رابط نهاد در مرکز اورژانس
4 محمد اکبرپور
رابط نهاد در بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)
5 امیرحسین رحیمی
دبیر کانون فرهنگی اجتماعی (کفا)