روحانیون نهاد

 

 

گزارش عملکرد ائمه جماعت

 ائمه جماعات مجموعه علوم پزشکی فسا:
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
2 حاج آقا یعقوبی(مسئول نهاد) امام جماعت مسجد دانشگاه (ظهر و عصر)
3 حاج آقا دارابی
امام جماعت مسجد دانشگاه (مغرب و عشاء)
4 حاج آقا دارابی
امام جماعت نمازخانه بیمارستان ولی عصر عج (ظهر و عصر)
5 حاج آقا شرفی امام جماعت نمازخانه بیمارستان شریعتی (ظهر و عصر)
6 حاج آقا موسوی نمازخانه بیمارستان ولی عصر(مغرب و عشاء)
7 حاج آقا معصومی
امام جماعت نمازخانه معاونت بهداشت (ظهر و عصر)
8 حاج آقا فرامرزی پور
امام جماعت معاونت غذا و دارو (ظهر و عصر)