روحانیون نهاد

 

 

گزارش عملکرد ائمه جماعت

اسامی ائمه جماعات دانشگاه علوم پزشکی فسا
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت
2 حاج آقا عابدی(مسئول نهاد) امام جماعت مسجد دانشگاه (ظهر و عصر)
3 حاج آقا دارابی
امام جماعت مسجد دانشگاه (مغرب و عشاء)
4 حاج آقا دارابی
امام جماعت مسجد بیمارستان ولی عصر (ظهر و عصر)
5 حاج آقا شرفی امام جماعت نمازخانه بیمارستان شریعتی (ظهر و عصر)
6 حاج آقا اشرفی نیا نمازخانه بیمارستان ولی عصر(مغرب و عشاء)
7 حاج آقا معصومی
امام جماعت نمازخانه مرکز بهداشت (ظهر و عصر)
8 حاج آقا فرامرزی امام جماعت معاونت غذا و دارو (ظهر و عصر)