جلسه دوم
 

 

   بسمه تعالی


گزارش دومین جلسه دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

زمان جلسه : یکشنبه 21/4/93

مکان : تالار نحوی دانشگاه


   این جلسه با نام خدا و تلا وت آیاتی چند از کلام ا... مجید و قرائت سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. در ابتدا دکتر کوهپایه )معاون آموزشی
دانشگاه( به بیان نقش و کارکرد دفتر هم اندیشی استادان پرداختند و اهمیت آن را در زمینه افزایش آگاهی دینی و اسلامی اساتید مورد تأکید قرار دادند. پس از
آن دبیر شورا به یادآوری مطالب ذکر شده در اولین جلسه شورا و نتایج بدست آمده توضیحاتی دادند و در ادامه دکتر نقدی )معاون فرهنگی دانشجوئی( ضمن
خیر مقدم به شرکت کنندگان به بیان ارتقاء مذهبی اساتید و نقش فعالیت های فرهنگی آن ها پرداختند. این جلسه با سخنرانی حجة الاسلام دکتر رجائی ،رئیس
محترم جلسه ادامه یافت. دکتر رجائی هدف کلی و اساسی تشکیل این جلسه را استفاده از دانش و تخصص اساتید و استفاده از ظرفیت علمی آن ها در ارتقای
دینی دانشگاه ذکر نمودند و برخی دیگر از این اهداف را بصورت زیر برشمردند:

 

 •  تربیت اساتید توسط خود اساتید دانشگاه به ویژه افراد صاحب نظر و دارای روحیه اسلامی و ملی
 • تقویت بنیه دینی و معرفتی
 •  ایجاد اولویت جهت بینش اسلامی و ملی
 •  تقویت روحیه دانش افزایی دینی با به کارگیری علوم تجربی
 •  پیگیری تشکیل جلسات اخلاق پزشکی
 •  ارتقای دینی،اخلاقی و علمی اساتید
 •  تعریف رابطه آفرینش و خلقت با کمک علوم تجربی توسط اساتید برای دانشجویان


سخنان رئیس جلسه با ارائه دیدگاه های رئالیستی بزرگانی مانند علامه طباطبائی و علامه حسن زاده و ارتباط جسم و روح خاتمه یافت و در ادامه شرکت کنندگان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که چکیده ای از این موارد در ذیل درج شده است:

 

 • تأکید بر آموزش اخلاق حرفه ای
 •  تأکید بر اجرای اخلاق حرفه ای به خصوص در برخورد با بیماران
 •  ارائه توضیحات معرفتی و توحیدی به منظور افزایش معرفت دینی دانشجویان در اتاق عمل و حین جراحی به عنوان روشی جهت ارتقای دینی
 • دانشجویان
 •  لزوم انتقال تجربه دینی از اساتید به دانشجویان
 •  استفاده از جملات قصار بزرگان درشروع جلسات کلاس
 •  اهمیت تسلط اساتید بر مباحث فرهنگی و تزکیه نفس
 •  اهمیت برگزاری جلسات و نشست های فرهنگی
 •  اهمیت علوم و تفاسیر قرآنی و انتقال آن به دانشجویان
 •  آموزش نحوه صحیح برخورد دانشجویان با بیماران
 •  ضرورت طرح مسائل اخلاق در پژوهش
 •  ضرورت عامل به عمل بودن اساتید در مسائل اخلاقی و لزوم خودسازی
 •  نیاز به برگزاری جلسات تفسیر قرآن به ویژه در حیطه پزشکی
 •  بررسی مشکلات و پاسخگوئی به دانشجویان در زمینه مباحث فقهی
 •  معرفی الگوها و الگوسازی
 •  ارائه اخلاق تمام شمول برای دانشجویان
 •  تدوین سریع تر چارچوب کرسی های آزاداندیشی در زمینه های مختلف
 •  لزوم آشنایی بیشتر دانشجویان با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 •  استفاده از تجربیات تاریخی و ادبیاتی کشور برای تصحیح رفتار نسل جدید
امتیازدهی
پیوندها

 

سایت حضرت آیت الله خامنه ای - kamenei.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کانال سروش دانشجویان علوم پزشکی فسا

آموزش مجازی
ثبت نام ازدواج دانشجویی