جلسه سوم
 

بسمه تعالی


گزارش سومین جلسه شورای هم اندیشی استادان دانشکده علوم پزشکی فسا


این جلسه باحضور اعضای هیأت رئیسه و اساتید هیأت علمی و دیگر اساتید دانشگاه بصورت دو میزگرد اساتید تحت عنوان کارگروه تعامل فکری اساتید و کارگروه فرهنگ و اخلاق حرفه ای برگزار گردید.از آنجا که هدف از برگزاری این جلسات استفاده از دانش و اندوخته های علمی و تخصصی اعضاء محترم برای توسعه آگاهی های دینی و اسلامی دانشگاهیان می باشد لذا هریک به نوبه خود به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات گوناگون پرداخته و در نهایت جلسه با جمع بندی و نتیجه گیری موضوعات به پایان رسید.


شرح میزگرد اول:

کارگروه تعامل فکری اساتید
در این میزگرد اعضاء به بیان راهکارهای کمک به ارتقاء سطح دینی و اسلامی دانشگاهیان )اعم از دانشجو و اساتید( در دو مقوله فرهنگ و تعامل به گفتگو پرداختند.
در مقوله فرهنگی پس از تعریف کلی فرهنگ، دوشاخص فرهنگ دینی و فرهنگ بومی و ملی و راهکارهای فهم صحیح آنها از سه دیدگاه زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

  •  معرفت افزایی
  • تفاوت های فرهنگ بیگانه با فرهنگ بومی و ملی
  •  نقاط اشتراک فرهنگ غرب با فرهنگ دینی و بومی


و در نهایت میزگرد اول با بیان و بررسی مشکلات دانشگاه و طرح نقطه نظراتی در این زمینه به پایان رسید که چکیده ای از مشکلات ذکر شده به شرح زیر می باشد:


- نبود زمینه ایجاد تعامل پویا بین استادان علوم پایه با مسؤلین
- فراهم نبودن شرایط ارتقاء
- متناسب نبودن امکانات آموزشی
- به کار نگرفتن مشاورت اساتید و صاحب نظران دارای فرایند کاری در تصمیم گیری ها
- عدم استفاده از توانمندی های نیروهای جوان و استفاده از تجربیات نیروهای قدیمی تر


شرح میز گرد دوم
کارگروه فرهنگ و اخلاق حرفه ای


   در این میزگرد راهکارهای کمک به ارتقاء سطح دینی و اسلامی دانشگاه از مقوله اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت و به بیان تعریف کلی از اخلاق حرفه ای و به کارگیری این اخلاقیات با در نظر گرفتن مفاهیم دینی در مسائل کاری و حرفه ای پرداخته شد که پاره ای از این نقطه نظرات به شرح زیر می باشد:


از آنجا که هیأت علمی و اساتید الگوی خوبی برای دانشجویان به شمار می روند پس می بایست مجموعه ای مشترک از الگوهای رفتاری و اعتقادی به آنها معرفی شود.


- بهتر است قدری متناسب با شرایط و وضعیت دانشجو گام برداشت و در کنار دانشجو حرکت کرد تا این کار موجب ایجاد تعهد در دانشجویان شود.
- بهتر است به تفکیک سه گروه دانشجو،کارمند و اساتید پرداخته شود چرا که از هریک با توجه به سطح علمی و شرایط سنی توقعات مختلفی ایجاد می شود.
- باید طوری حرکت کرد که به فرهنگ گریزی مبتلا نشویم و به همه گرایی فرهنگی رسید.
- ارتقاء سطح فرهنگ دینی و اسلامی با تعامل دوستانه امکان پذیر است وقبل از هر چیز می بایست اعتمادسازی صحیحی بین اساتید و دانشجویان برقرار نمود.


در پایان حجة الاسلام دکتر رجایی رئیس محترم جلسه به نتیجه گیری و جمع بندی مطالب پرداختند و راهکارهای بررسی
شده در جلسه را برحسب اولویت بصورت زیر بیان نمودند:

 

  •  شناخت راهکارهای فهم صحیح فرهنگ دینی و فرهنگ بومی و ملی
  •  عدم معرفی فرهنگ صحیح، علت اصلی فرهنگ گریزی می باشد که باید در این زمینه بیشتر کار شود.
  •  چگونه می توان در کمترین فرصت به حل مشکلات پرداخت و به نتیجه مطلوب رسید.


من الله توفیق

امتیازدهی
پیوندها

 

سایت حضرت آیت الله خامنه ای - kamenei.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کانال سروش دانشجویان علوم پزشکی فسا

آموزش مجازی
ثبت نام ازدواج دانشجویی