جلسه پنجم
 

 

بسمه تعالی


گزارش پنجمین شورای هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی فسا


تاریخ برگزاری : 23/9/92 رأس ساعت 11 صبح

مکان برگزاری : تالار روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

موضوع مورد بحث: امر به معروف و نهی از منکر


    این جلسه با قرائت قرآن مجید آغاز شد و سپس دکتر کوهپایه )معاونت محترم آموزش( پس از عرض خیرمقدم ،درمورد نحوه برگزاری این جلسه صحبت نمودند. ایشان قیام امام حسین)ع( را به عنوان یکی از بزرگترین نمادهای امر به معروف و نهی از منکر خواندند که جهان اسلام وشیعه به آن افتخار می کنند .در ادامه ایشان به بررسی راهکارهای اجرای امر به معروف در محیط دانشگاه پرداختند. و 2 سوال به عنوان اساس مورد بحث جلسه مطرح نمودند:

  • علت وجودی امر به معروف و نهی از منکر چیست؟
  • چگونگی نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر در افکار عمومی (میزان ایمان افراد به این فریضه چقدر است)
  • چگونگی اجرائی کردن این اعتقاد

پس از آن دکتر نقدی (معاونت محترم فرهنگی ) به معرفی چند کتاب شاخص در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پرداختند که این کتاب ها به شرح زیر است:

 

  1.  کتاب واجب فراموش شده از بیانات مقام معظم رهبری. کتاب امر به معروف و نهی از منکراز استاد مطهری
  2.  کتاب امر به معروف و نهی از منکر از استاد قرائتی
  3.  کتاب امر به معروف و نهی از منکر از شهید محمد صادق روحانی


در این جلسه به توزیع بسته های فرهنگی در رابطه با موضوع بحث )از طرف دفتر نهاد رهبری( پرداخته شد و نیز فرمهای نظرسنجی بین اساتید پخش شد و در پایان جلسه این فرم ها جمع آوری گردید که نتایج نظر سنجی در پایان منظور گردیده است.
سپس مهندس وردیان آیین نامه پوشش را بطور کامل ارزیابی و به بیان ضوابط رفتاری و پوششی و مصادیق رفتاری و پوششی دانشگاهیان مطابق آیین نامه پرداختند. در پایان دکتر عبداللهی (دبیر موقت هم اندیشی استادان) پس ازتشکر از شرکت کنندگان و توضیحات کلی در مورد جلسه به جمع بندی و نتیجه گیری موضوعات این نشست پرداختند.
در پایان شرکت کنندگان پیشنهاداتی در مورد چگونگی برگزاری جلسات بعدی بیان کردند که در زیر آمده است:

موضوعات پیشنهادی جهت بحث:
0. ادامه موضوع امر به معروف و نهی از منکر
3. مشکلات روز جامعه با توجه به برحه های زمانی خاص
2. ایجاد تعامل سازنده بین اساتید و دانشجویان
4. اخلاق حرفه ای
5. مشکلات شغلی اساتید
6. روانشناسی جوانان و نسل جدید
7. نحوه ارتباط اساتید و دانشجویان در شبکه ای اجتماعی و فضای مجازی


که در این بین موضوع اخلاق حرفه ای بیشترین استقبال را داشته و به عنوان موضوع مورد بحث در جلسات آینده انتخاب شد.

امتیازدهی
پیوندها

 

سایت حضرت آیت الله خامنه ای - kamenei.ir

دانشگاه علوم پزشکی فسا

کانال سروش دانشجویان علوم پزشکی فسا

آموزش مجازی
ثبت نام ازدواج دانشجویی