آیین نامه اجرایی

 

آیین نامه اجرایی دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی

 

تعریف:

هم اندیشی: جلسه ای است که در آن صاحبنظران، استادان و نخبگان دانشگاهی پیرامون موضوعی مشخص در حوزه مسائل، نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش می کنند تا به راهکارهای علمی و عملیاتی در حوزه موضوع نشست دست یابند، به گونه ای که راهکارهای به دست آمده برای مسئولان و برنامه ریزان نهادها، دستگاه ها و سازمان های مرتبط با موضوع مفید بوده و گره گشای مسائل و مشکلات آنان باشد.

بنابراین؛

هم اندیشی، پیش تامل و پیش مطالعه و پژوهش همه و یا اکثر اهل نشست به مدت قابل توجهی قبل از نشست و بیان نظر یا سخنرانی کوتاه توسط یک یا دو نفر و اظهارنظر افراد حاضر درباره آن موضوع، جمع بندی و اصلاح نظرات و در نهایت نتیجه گیری از مباحث و راهکارهای ارایه شده می باشد.

 

تذکر: همانگونه که در تعریف هم اندیشی مستتر است موضوع این نشست ها ناظر به مسائل، نیازها و مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است و با مباحث نظری، معرفتی و فلسفی و نظریه پردازی در حوزه دانش های بنیادین، مرزی مشخص دارد. البته مرکز هم اندیشی در قالب دیگری از فعالیت های خود به مباحث نقد و نظریه پردازی نیز می پردازد که برگزاری کرسی های سه گانه (نقد، مناظره علمی و نظریه پردازی) از آن زمره می باشد.

 

اهداف:

1- زمینه سازی برای فعال تر شدن ظرفیت های علمی، فرهنگی و کارشناسی استادان در سطح دانشگاه ها و کشور

2- گسترش فرهنگ هم اندیشی ، مطالعه و پژوهش جمعی و ارتباطات علمی فرهنگی استادان

3- گسترش ارتباطات کارشناسی بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور

      4- شناسایی استادان توانمند، ایده ها و نظریات کاربردی آنان در موضوعات و تخصص های مختلف

 

اصول و سیاست های کلی طرح:

1-       در جریان جلسات هم اندیشی باید تمامی ملزومات حقوقی، قانونی و معنوی آزاداندیشی رعایت گردد و استادان بدون ممانعت و دغدغه خاطر به طرح نظرات خود بپردازند.

2-       در هم اندیشی ها، رعایت اخلاق، متد علمی و پرهیز از مناقشات غیراخلاقی و غیر علمی لازم است.

3-       مرکز هم اندیشی و دفاتر هم اندیشی خود نظریه پرداز نیستند بلکه وظیفه دارند با ایجاد فضایی دو سویه زمینه طرح و بحث نظرات و ایده های استادان را مهیا بنمایند.

4-       دعوت از مسئولان مرتبط با موضوع هر نشست بر کیفیت و خروجی مطلوب نشست ها می افزاید با این حال نباید حضور مسئولان را به منزله الزام و اجبار آنان به پذیرش نظرات و دیدگاه های مطرح شده از سوی استادان تلقی و معرفی گردد.

 

گونه شناسی نشست های هم اندیشی:

نشستها به تناسب موضوع نشست و ظرفیتها و ویژگی های هر دانشگاه و اساتید آن می تواند در یکی از سطوح و قالب های ذیل برگزار می شود :

الف) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه

ب) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه های استان

ج) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه های منطقه

د) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه های کشور

هـ) نشست هم اندیشی استادان دانشگاه های جهان اسلام

 

شرایط اعضای نشست ها:

اعضای شرکت کننده در نشست های هم اندیشی عبارتند از:

 

5-1) کلیه استادان دانشگاه / استان / منطقه محل برگزاری نشست که برای شرکت در نشست اعلام آمادگی و ثبت نام نموده یا دعوتنامه نشست برای آن ها ارسال شده است .

5-2) یک یا دو نفر از صاحبنظران در حوزه موضوع نشست، با تأیید مرکز هم اندیشی

5-3) مسئولان اجرایی، علمی، نظارتی و یا قضائی مرتبط با موضوع نشست در سطح متناسب با سطح نشست (شهر / استان / کشور)

5-4) رئیس دفتر نهاد یا رئیس شورای استانی نهاد به عنوان رئیس نشست هم اندیشی

5-5) دبیر هم اندیشی دانشگاه / استان، به عنوان مجری و دبیر نشست

   دانلود فایل : Aeen Nameh Ejraei Hamandishi Asatid.pdf           حجم فایل 62 KB