مساجد و نمازخانه‌ها

 

مسجد حضرت قائم(عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا

نمازخانه بیمارستان ولی عصر(عج) فسا

نمازخانه بیمارستان شریعتی فسا

نمازخانه درمانگاه حمزه فسا