تماس با ما

 


آدرس:

استان فارس، شهرستان فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی فسا

کدپستی دانشگاه : 86688 - 74616

تلفن دانشگاه : 6-53350994-071

                       داخلی : 400

تلفن مستقیم و فاکس دفتر نهاد: 53353107-071

سامانه پیامکی: 50005193353107

ارتباط مستقیم با مسئول نهاد: 50005193353108

کانال تلگرام دفتر نهاد: @nahadfasa